Ортофотокарта на Пловдив

Дрон фотограметрия и ортофотография

Използването на дрон фотограметрия и ортофотография набира популярност поради висококачествените детайлни материали, получени чрез летенето на ниска височина, по-достъпната цена в сравнение с използването на самолет, гъвкавостта в реакцията при заснемане, мобилността и бързото им получаване. Ние предлагаме изработка на ортофото карти, представляващи въздушни фотографии, сглобени в една орто снимка с висока резолюция, коригирана за отклонения - орторектификация, цветови различия и геореферирана, използвайки фотограметричен софтуер. С други думи, това е мащабирана орто фотокарта, върху която може да се извършват измервания на площ, но и на обем, да бъде наложена върху други видове карти или като самостоятелен инструмент. Тази технология служи за наблюдениe, проучване, сравнение изменението на терена или разликите в залесяването през годината, като се ползва при строителни дейности, 3-д моделиране, инфраструктурни обекти, археология, геология и други. Ако са ви необходими документи пред институции, трябва да се свържете с геодезическа фирма

Тук може да разгледате ортофотокартата - 700 метра и ширина 150 метра, на Пловдив с резолюция от 150 мегапиксела и да увеличавате до много малки детайли:


3-D моделиране чрез дрон фотограметрия

Освен получаването на точни карти, ние предлагаме и изработването на 3-д модели, посредством въздушна фотограметрия на всички видове задания. За целта камерата на дрона е насочена надолу и се правят голям брой снимки (както при ортофото картата) с висок процент на застъпване и с различен ъгъл на заснемане при монументи или сгради. Във виртуална среда обектът - архитектурната забележителност, градският или земеделският терен, би могъл да бъде представен като компютърно генериран образ в три измерения. Това дава възможност на потребителя интерактивно да взаимодейства с модела, да го разгледа от всички страни и да получи реална представа за особеностите му - релеф, инфраструктура, характеристики на фасадата или археологически проект.

Топография и цифров модел на повърхността - DSM

Чрез топографията се разкриват всички детайли на заснетата площ - речни корита, възвишения или жилищни сгради и индустриални конструкции. Цифровият модел на повърхността (DSM - digital surface model) включва всички характеристики на земята - растителност, пътища и обекти. Използва се, когато е необходимо точно онагледяване и е търсено от проекти свързани със защита на околната среда, оценка на риска от наводнения, опасни свлачища или строежи под наклон.

дрон топографска орто фото карта

Индекс на растителността - NDVI

Индекс на растителността или вегетационен индекс - NDVI, служи за онагледяване текущото състояние на земеделските култури и в същността си е здравна карта на полетата. Използвайки зеления цветови канал като референция за количеството хлорофил, софтуера представя във видимия спектър информация за растежа. Чрез този способ на посевите и кълняемостта могат лесно да се видят проблемните зони и местата, където земята не дава оптимални резултати. Тази агрокарта е инструмент за анализ и е изключително подходяща за големи територии.

ортофото карта индекс на растителността дрон

ортофото карта индекс на растителността дрон

Приложение на фотограметрията и
технически спецификации

Употреба на дрон фотограметрията и ортофото картите при:

 

 • Градско и ландшафтно планиране;
 • Строителство на сгради и индустриални съоръжения;
 • Земеделие и периодичен аеромониторинг;
 • Реклама на фотоволтаични паркове, търговски и бизнес терени; атракции и забележителности
 • Инфраструктурно и транспортно строителство;
 • Минно дело и открити находища - получаване на обеми и денивелация;
 • Екология и оценка на риска от бедствия - свлачища, горско планиране, укрепване на речни корита и други;
 • Наблюдение и планиране на електроснабдителни мрежи, газ и нефтени тръбопроводи;
 • Археологически разкопки;
 • Архитектурно заснемане.

 

 

Формати на готовите аерокарти и модели:

 1. Ортофотокарти - .geotiff и .jpeg , с резолюция 50-500+ мегапиксела, според площта;
 2. 3-д мрежа - формати - .obj, .ply, .dxf, .fbx, .pdf, .osgb, .slpk;
 3. DSM - цифров модел на повърхността - .geotiff;
 4. NDVI - индекс на растителността - .geotiff и .jpeg;

Стойността на разделителната способност (ground sample distance – GSD) е със стойности 0,05 до 0,15м или един пиксел отговаря на 5 до 15 см от земната повърхност, като за по-детайлни ортофото карти се изисква полет от по-ниска височина, следователно и повече време за заснемане. Точността, с която работим обикновено на GSD за много добри резултати е 0,05м и ниско прелитане.

Цена за цифрова ортофотокарта и панорами

Работим по стандартизирането на цените по дрон фотограметрия, ортофото карти и цифрови модели. Изпратете запитване и ще изпратим нашата оферта